ទិដ្ឋភាពរយឆ្នាំនៃទីក្រុងខ្ញុំ

ទន្ទឹមនិងការដាក់​បង្ហាញ​តាម​គេហទំព័រ​របស់ខ្លួន នូវ​រតនៈភ័​ណ្ឌ ២០ កន្លែង​ របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំសូមដាក់បង្ហាញ ជូនដល់ប្រិយមិត្ដទាំងឡាយ នូវរូបភាពដ៏មានចំណាស់មួយចំនួនដែលបានប្រមូលមកពីទីកន្លែងនានា ដើម្បីចែកជូនបានទស្សនា ទាំងអស់គ្នា និងចូលរួមស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពនៃទីក្រុងរបស់យើង។  សូមចុចលើរូបនីមួយៗ ដើម្បីអានពត៌មានរបស់រូបថត។  សូមអរគុណគ្រប់គេហទំព័រដែលបានចែកចាយ ចុះផ្សាយនូវរូបភាពដ៏មានតម្លៃ កាត់ថ្លៃមិនបានរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញ និងសូមអរគុណអស់លោកអ្នក ប្រិយមិត្ដជិតឆ្ងាយទាំងឡាយ ដែលបានចូលរួមទស្សនាផងដែរ។ អូ ! ប្រសិនបើពេញចិត្ដ ចង់មើលរូបភាពចំណាស់ទទៃៗទៀត សូមឲ្យដឹង ខ្ញុំនៅមានរូបចំណាស់រាប់រយរូបទៀត ចា៎ស !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: