ច័ន្ទចាកមេឃ

ជម្រាបសួរប្រិយមិត្ដ វ៉ឺតប្រែសទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អាន និងនឹករឭក!  ចា៎  ខានផ្សាយប្រហែលពីរទៅបីខែហើយ មានអារម្មណ៏ដូចជានឹកដល់បងប្អូននៅវ៉ឺតប្រែសណាស់។  ពេលនែហអត់មានអ្វីជូនទេ ក្រៅពីសូមជូននូវបទចម្រៀងមួយបទស្ដាបកែអផ្សុក ។  សង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកចូលចិត្ដ  ហើយប្រសិនបើមិនចូលចិត្ដ សូមកុំស្ដីឲ្យ ចា៎! ខ្ញុំអត់ដឹងថាចម្រៀងមួយបទនេះមានចំណងជើងថាយ៉ាងម៉េចទេ សូមប្រាប់ផងបើដឹង។  សូមជូនពរសំណាងល្អ និងសុខភាពល្អ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: