ចិត្តបងសព្វថ្ងៃ Jet Bong Sop Tngai – Sinn Sisamuth & Ros Sereysothear

សូមជូនប្រិយមិត្ដនូវចម្រោងមួយបទ “ចិត្តបងសព្វថ្ងៃ” ច្រៀងដោយ ស៊ីន ស៊ីសាមុត និង រស់ សេរីសុទ្ធា។  សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងបានរីករាយ។

 

Advertisements
Comments
One Response to “ចិត្តបងសព្វថ្ងៃ Jet Bong Sop Tngai – Sinn Sisamuth & Ros Sereysothear”
  1. Khmerling says:

    ពិរោះណាស់ ។ មកទល់សព្វថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកស្នងលោកស៊ិន ស៊ីសាមុតបានទេ ។
    អរគុណដែលបានចែករំលែក ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: