អក្សរ​ អង្គរ

ចេះអក្សរខ្មែរច្បាស់សាកអានលមើល ! ! !តើអក្សរក្បាច់ពន្លេចចេញជារូបផ្សេងៗនេះអានដូចម្តេច? សូមជួយឲ្យឈ្មោះយ៉ាងតិចពីរចំពោះរូបដែលអ្នករកឃើញក្នុងអក្សរនេះ។ សូមអរគុណ 🌷🌷🌷

សូមអរព្រះគុណព្រះភិក្ខុ Sina Yen ដែលបានឆ្លាក់អក្សរដ៏ល្អវិចិត្រនេះ🙏🙏🙏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: