ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យទាំងបី

🌷ហេតុអស្ចារ្យទាំងបី​ កើតឡើងនៅថ្ងៃពេញបូណ៌មី​ ខែពិសាខ​ ដូច២គ្នាគឺ៖

១- 🌷ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រសូត្រ (នៅថ្ងៃពេញបូណ៌មី ខែពិសាខ ឆ្នាំច)🙏


២- 🌷ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ដឹង (នៅថ្ងៃពេញបូណ៌មី ខែពិសាខ ឆ្នាំរកា)​ ក្នុងព្រះជន្ម ៣៥ ព្រះវស្សា🙏


៣- 🌷ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បរិនិព្វាន (នៅថ្ងៃពេញបូណ៌មី ខែពិសាខ ឆ្នាំម្សាញ់) ក្នុងព្រះជន្ម ៨០ ព្រះវស្សា🙏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: